Jump to content

1.jpg.50d486c98db6491f52ff8b65320d2508.jpg

Im szybciej Tym Lepiej kolego ;)

  • Announcements

Kompilator Pluginów Serwera CS 2018

Sign in to follow this  

Guest

1 Screenshot

About This File

 

1. Uruchamiamy program Kompilator AMXX
2. Omówienie programu : 

W programie możemy wyróżnić trzy podstawowe okna :
a) 1 - W tym okienku, po zaznaczeniu danego fragmentu kodu, zobaczymy, jak zostaje sklasyfikowana poszczególna jego część (czy jest to funkcja, metoda, itp.).
b) 2 - W tym okienku zobaczymy (po kliknięciu na dany folder) ile razy użyliśmy danej funkcji, metody, zmiennej, etc.
c)  3 - Główne okno programu. To w nim piszemy kod plugin'u.

3. Teraz musimy podać ścieżkę do kompilatora. W tym celu klikamy F12.
Wyskoczy nam takie okienko : 

W Compiler (amxxpc.exe) podajemy ścieżkę do kompilatora. Znajduje sie on w :

...addons/amxmodx/scripting

W Default Output Directory podajemy ścieżkę, gdzie będą zapisywały się skompilowane pliki.

  • Thanks 1×